Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku” realizowany jest w partnerstwie z  Fundacją Imago.

Kwota dofinansowania: 99 150,00zł

Wartość projektu:  126 750,00zł

Okres realizacji zadania: 1.01.2020 – 31.12.2020

Zadania w ramach COP:

 1. ORGANIZACJA WSPARCIA – DIAGNOZA, REKRUTACJA, MONITORING + OBSŁUGA COP
 2. SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH NGO
 3. USŁUGI DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO, OGÓLNEGO I WSPARCIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO
 4. PROMOCJA COP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 5. ANIMACJA SPOŁECZNA, KONKURS NA INICJATYWY LOKALNE
 6. INTEGRACJA LOKALNYCH NGO: SPOTKANIA I TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Więcej informacji i aktualności: www.facebook.com/coprybnik

Biuro COP mieści się w pomieszczeniach 303-304  i 1-2 w budynku przy ul. Żorskiej 14 w Rybniku

Z zespołem doradców skontaktować się można:

 • osobiście – po uprzednim umówieniu
 • telefonicznie: 733 919 686
 • mailowo: [email protected]
 • przez fb: facebook.PL/coprybnik

Informacje o aktualnościach i wydarzeniach znajdują się tutaj.

Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika

INICJATYWY LOKALNE

Inicjatywy lokalne realizowane w ramach zadania COP

Rusza Konkurs na Inicjatywę Lokalną, którego organizatorem jest Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku.

Celem konkursu jest stworzenie działań dla mieszkańców Rybnika, które posłużą m.in.:

 • integracji społeczności lokalnej,
 • partycypacji społecznej,
 • wsparciu rozwoju edukacji, społeczeństwa, zdrowia i środowiska naturalnego.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe zarejestrowane i/lub działające na terenie m. Rybnika. Konkurs dedykowany jest przede wszystkim organizacjom posiadającym niewielkie doświadczenie  w tworzeniu bądź realizacji działań projektowych. W związku z tym, zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch 4-godzinnych warsztatach, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem wniosków oraz realizacją projektów. Warsztaty poprowadzone zostaną przez Annę Starostkę - prezesa Fundacji Cylinder i pracownika COP w Rybniku.

Harmonogram warsztatów:

1. 22.07.2020 - godz. 16:30 – 20:30

2. 23.07.2020 - godz. 16:30 – 20:30

Szkolenia odbędą się w siedzibie COP przy ul. Żorskiej 14 w Rybniku w sali nr 2 (parter).

Wnioski mogą zostać złożone w wersji elektronicznej (skan wniosku przesłany na adres: [email protected]) lub papierowej (osobiście w siedzibie COP w pok. 303-304 w godzinach pracy COP).

Pula środków w konkursie wynosi 2000 zł - 1000zł/Inicjatywa. Zrealizowane i dofinansowane zostaną 2 inicjatywy.

Realizacja działań w ramach inicjatyw może trwać maksymalnie do 31.10.2020 r.

Dokumentacja związana z Inicjatywą Lokalną:

BAZA ORGANIZACJI

Baza rybnickich organizacji pozarządowych w podziale na:

Baza opiera się o analizę danych w basie KRS i weryfikację statusu organizacji w trakcie realizacji zadania publicznego "Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku". W przypadku organizacji w stanie likwidacji, odpowiednia adnotacja została zawarta w arkuszu.

Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika

Baza jest aktualna na dzień 31.12.2020r.

OFERTA WARSZTATÓW DLA SZKÓŁ, FIRM, NGO

Przedstawiamy aktualną ofertę warsztatową. Każda kategoria zawiera wachlarz elementów składowych, które można dowolnie komponować. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

ANIMACJA

WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, ANIMATORÓW CZASU WOLNEGO RODZICÓW – modelowanie balonów, malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, tańce animacyjne, gry i zabawy animacyjne (ruchowe, plastyczne), konkursy w animacji, wielkie bańki mydlane, zabawy podwórkowe, animacje tematyczne (zabawy w stylu indiańskim, pirackim, dzień z postaciami z bajek, salon piękności itp.)

DLA FIRM, SZKÓŁ, OŚRODKÓW, OSÓB INDYWIDUALNYCH – organizacja animacji na imprezach firmowych, organizacja imprez tematycznych (mikołajki, andrzejki, dzień piracki, wioska indiańska, dzień księżniczek i rycerzy, dzień postaci z bajek, salon piękności, warsztaty świąteczne, eksperymenty, olimpiady sportowe, młodzi zdolni – konkursy typu talent show, mini disco, karaoke), organizacja urodzin dla dzieci, animacje na weselu, komunii, chrzcie itp. Imprezy integracyjne dla pracowników firm czy też uczniów. Balonowe dekoracje imprez. Organizacja imprezy od A do Z.

GRYWALIZACJA

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW - wykorzystanie elementów grywalizacji w edukacji dzieci i młodzieży
WARSZTATY DLA FIRM- wykorzystanie mechanizmów grywalizacji w biznesie.
GEOCACHING I GEOQUESTING - formy zabawy polegające na poszukiwaniu ukrytych w terenu skrzynek/punktów. Oferujemy pomoc w przygotowaniu skrzynek.
GRY MIEJSKIE I TERENOWE - organizacja i prowadzenie, konsultacje mechanizmów, szkolenia z organizacji.

PEDAGOGIKA ZABAWY

PEDAGOGIKA CYRKU – żonglerka, magia i iluzja
ZABAWY PEDAGOGICZNE DLA DZIECI – gry dydaktyczne, dyskusyjne, relaksacja, integracja, drama, zabawy z chustą animacyjną, quizy, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia integracyjne, adaptacyjne zajęcia przygotowujące dzieci do pójścia do przedszkola/szkoły.  
WARSZTATY DLA WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW – jak uczyć poprzez zabawę, kreatywne metody nauki dzieci.

FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA, BY REALIZOWAĆ NADRZĘDNY CEL, JAKIM JEST ŁĄCZENIE POTENCJAŁÓW WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA POTENCJALNYCH ODBIORCÓW.

Cel ten realizowany będzie poprzez realizację celów szczegółowych jakimi są m.in.:
 • Integracja i reintegracja zawodowej i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalności charytatywna, promocja i organizacji wolontariatu
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
 • Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

TO ROBIMY

przykładowe realizacje

Zapraszamy do współpracy

Fundacja Cylinder ul. Sobieskiego 18, 44-200 Rybnik

 KRS0000567712 NIP: 9691614122 REGON: 362039220

[email protected]