OFERTA WARSZTATÓW DLA SZKÓŁ, FIRM, NGO

Przedstawiamy aktualną ofertę warsztatową. Wynika ona z doświadczeń, ale i pasji każdej z nas. Każda kategoria zawiera wachlarz elementów składowych, które można komponować dowolnie- w zależności od indywidualnych potrzeb.

ANIMACJA

WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, ANIMATORÓW CZASU WOLNEGO RODZICÓW – modelowanie balonów, malowanie twarzy, zabawy z chustą Klanza, tańce animacyjne, gry i zabawy animacyjne (ruchowe, plastyczne), konkursy w animacji, giga bańki mydlane, zabawy podwórkowe, animacje tematyczne (zabawy w stylu indiańskim, pirackim, dzień z postaciami z bajek, salon piękności itp.)
DLA FIRM, SZKÓŁ, OŚRODKÓW, OSÓB INDYWIDUALNYCH – organizacja animacji na imprezach firmowych, organizacja imprez tematycznych (mikołajki, andrzejki, dzień piracki, wioska indiańska, dzień księżniczek i rycerzy, dzień postaci z bajek, salon piękności, warsztaty świąteczne, eksperymenty, olimpiady sportowe, młodzi zdolni – konkursy typu talent show, mini disco, karaoke), organizacja urodzin dla dzieci, animacje na weselu, komunii, chrzcie itp. Imprezy integracyjne dla pracowników firm, uczniów klas pierwszych SP, gimnazjów/szkół średnich/uczelni. Balonowe dekoracje imprez. Organizacja imprezy od A do Z.

GRYWALIZACJA

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW - wykorzystanie elementów grywalizacji w edukacji dzieci i młodzieży
WARSZTATY DLA FIRM- wykorzystanie mechanizmów grywalizacji w biznesie.
GEOCACHING I GEOQUESTING - formy zabawy polegające na poszukiwaniu ukrytych w terenu skrzynek/punktów. Oferujemy pomoc w przygotowaniu skrzynek.
GRY MIEJSKIE I TERENOWE - organizacja i prowadzenie, konsultacje mechanizmów, szkolenia z organizacji.

PEDAGOGIKA ZABAWY

PEDAGOGIKA CYRKU – żonglerka, magia i iluzja
ZABAWY PEDAGOGICZNE DLA DZIECI – gry dydaktyczne, dyskusyjne, relaksacja, integracja, drama, zabawy z chustą animacyjną, quizy, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia integracyjne, adaptacyjne zajęcia przygotowujące dzieci do pójścia do przedszkola/szkoły.  
WARSZTATY DLA WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW – jak uczyć poprzez zabawę, kreatywne metody nauki dzieci.

WOLONTARIAT

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU- CSR  (Corporate Social Responsibility) - konsultacje i szkolenia dla firm dotyczące zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności  biznesu i zrównoważonego rozwoju. Programy konstruowane są indywidualnie.

CENTRUM WOLONTARIATU - animowanie i edukacja w zakresie podejmowania aktywności wolontarystycznej, pomoc w doborze obszaru i miejsca działania.

Potencjał połączyły

Każda z nas związana jest z lokalnymi, ale i ogólnopolskimi organizacjami. W trakcie współpracy ze środowiskiem pozarządowym utwierdziłyśmy się w przekonaniu o potrzebie połączenia swoich sił i stworzenia organizacji, dla której obszar tematyczny i teren nie będą czynnikami determinującymi działalność. Łączymy obszary ze styku polityki społecznej, edukacji, kultury, turystyki i sportu – tego, co żywe w naszym otoczeniu, ale i tego, co potrzebuje wsparcia celem sprawnego funkcjonowania. Nasz zespół tworzą osoby młode, ale kompetentne, samodzielne, różnorodne pod względem doświadczeń zawodowych i zainteresowań, pracujące wcześniej zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i w sferze przedsiębiorczości. Przyświeca nam idea łączenia potencjałów. Chcemy stworzyć w otoczeniu środowiska pozarządowego jakość opartą na współpracy i wspólnym tworzeniu oferty na rzecz i z lokalnymi społecznościami.

 

TO ROBIMY

przykładowe realizacje

FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA, BY REALIZOWAĆ NADRZĘDNY CEL, JAKIM JEST ŁĄCZENIE POTENCJAŁÓW WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA POTENCJALNYCH ODBIORCÓW.

Cel ten realizowany będzie poprzez realizację celów szczegółowych jakimi są m.in.:
 • Integracja i reintegracja zawodowej i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalności charytatywna, promocja i organizacji wolontariatu
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
 • Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do współpracy

Fundacja Cylinder ul. Książenicka 16, 44-207 Rybnik

KRS0000567712 NIP: 9691614122 REGON: 362039220

kontakt@cylinder.org.pl

celina.andrzejewska@cylinder.org.pl

792 256 016